Lokalavdelning Stockholm hade styrelsemöte den 17:e januari 2013 och då fördelades de styrelseposter, som enligt stadgan skall utses av styrelsen. Styrelsen beslutade också att adjungera Anders Ryberg F01 till styrelsen. Posterna fördelades enligt:

  • Ulf Wallin valdes till sekreterare
  • Yingzhi Zhu-Rýberg valdes till kassör
  • Magnus Berger valdes till klubbmästare (ser öppningar uppåt)
  • Håkan Jakobsson valdes till vis-mästare (även ansvarig för jubileumsvisor)
  • Bertil Nilsson valdes till vice ordförande
  • Sven Thurban valdes till verksamhetsutvecklare
Styrelsen 2013