Hösten för lokalavdelning Stockholm startade redan när det fortfarande vara sommar, med en kräftskiva, traditionsenligt i Södertorn i ett strålande väder, vilket gjorde utsikten ännu bättre än vanligt. 


Till kaffet framfördes intressanta och allmänbildande betraktelser:
• Principen för solskens omvandling till strålning
• Hösten som sådan
• Sexualkunskap enl. Caesarion
• Soldaten Bernadottes leverne i tjänsten och på permission enl. Napoleon
• Pelikanens huvudsakliga födoämnesintag
• Hur man övervinner sin tvekan inför somliga drycker