På årsmötet den 23 november valdes Magnus Berger till ordförande för CING Stockholm. På årets första styrelsemöte den 9:e januari fördelades de övriga styrelseposterna. Styrelsen beslutade också att adjungera Anders Ryberg till styrelsen. Posterna fördelades enligt:

  • Bertil Nilsson omvaldes till vice ordförande
  • Yingzhi Zhu-Ryberg omvaldes till kassör och Anders Ryberg biträder kassören
  • Håkan Jakobsson omvaldes till vis-mästare (även ansvarig för jubileumsvisor)
  • Ulf Wallin omvaldes till sekreterare
  • Carl-Johan ”Kalix” Bergström valdes till kalasbas (ungefär klubbmästare)
  • Sven Thurban omvaldes till verksamhetsutvecklare
Styrelsen 2014