Efter lunch på tisdagen den 16 september sammanstrålade ett 20-tal medlemmar på Statistiska Centralbyrån för att ta del av några intressanta föredrag om organisationen och dess verksamhet.  När det gäller SCB:s historia så kan den vara 150 till 250 år bakåt i tiden beroende på när man anser att det hela startade. Båda räknesätten föreföll logiska.

Efter historielektionen var det dags för information om hur man säkerställa att den datamängd man får in är korrekt. Det genomförs omfattande datakontroller genom selektiv granskning. Man har också rimlighetskontroller av olika slag.

_DSC3428Efter kaffe och bulle var det dags att ta del av en inspirerande presentation om kartornas roll nu och i framtiden. I dessa sammanhang används begreppet Geografiska InformationsSystem. Under denna del redogjordes också för hur man själv kan gå in på SCB:s hemsida och finna väldigt mycket information, inte minst kartor mm som presenteras på liknande sätt som Professor Hans Rosling gjort sig känd för att använda. Se gärna vad man kan hitta på http://www.gis.scb.se/ och http://www.gis.scb.se/plan/index.asp

Slutligen fick vi en inblick i hur man kan använda sig av s.k. Big Data, dvs. stora informationsmängder i lite ostrukturerad form för eventuell användning för officiell statistikproduktion.

_DSC3439

Några intressanta fakta som nämndes under eftermiddagen var bl.a.

  • Den mest tättbefolkade kvadratkilometern i Sverige ligger i Vasastan. Där bor det 23000 personer.
  • Endast 2,8 % av Sveriges yta är bebyggd.
  • På endast 1,3 % av ytan är det tätorter och i dessa bor 85 % av befolkningen.
  • På 76 % av ytan bor det 1 person eller mindre per kvadratkilometer.
  • 8400 personer delar på 76 % av Sveriges yta.
  • 69,4 % av ytan utgörs av skogsmark.

Sammantaget ett väldigt intressant studiebesök där det blev många utvikningar under presentationerna eftersom det var en samling vetgiriga besökare.

Noterat av Bertil Nilsson