Nu är årsmötet 2014 lagt till handlingarna.

Huvudpunkterna var att föreningens stadgar uppdaterades, de nya stadgarna finns här, och att en ny styrelse valdes. Styrelsen kommer att konstituera sig på det första styrelsemötet för 2015, och då presenteras den förstås här också.

Detaljerna finns i årsmötesprotokollet.