På årsmötet 15 november omvaldes Magnus Berger till ordförande för CING Stockholm. På årets första styrelsemöte 14 januari fördelades övriga styrelseposter bland den klump av ledamöter som årsmötet valde.

2015s styrelse för CING Stockholm består av:

  • Ordförande Magnus Berger, F02
  • Vice Ordförande Klara Midander, KF04
  • Kassör Bertil Nilsson, M75
  • Sekreterare Ulf Wallin, F03
  • Kalasmästare Carl-Johan ‘Kalix’ Bergström, E74
  • Verksamhetsutvecklare Sven Thurban Cederlöf, F01
  • Ölbas Erik Björnhage, A04

För att öka genomlysningen av styrelsens arbete adjungerades även Revisor Håkan ‘Sebbe’ Jakobsson, V66 till årets styrelsemöten.

Vill ni komma i kontakt med styrelsen, finns kontaktuppgifterna här.

Styrelsen CING Stockholm 2015
Styrelsen CING Stockholm 2015, från vänster: Magnus, Ulf, Erik, Sven, Klara, Kalix, Bertil.