Torsdagen den 10 september är det dags för höstens första senioremil/emilia-aktivitet i Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholholmsavdelning. Vi har senarelagt aktiviteten till andra torsdagen i månaden denna gång eftersom vi fått möjligheter att anordna en arkitekturvandring i Hornsberg under ledning av Charlotte Holst A65. Charlotte är synnerligen sakkunnig på området eftersom det var hon som ledde arbetet på Stockholms stadsbyggnadskontor med att ta fram översikts- och detaljplaner för den helt nya stadsdelen Hornsberg. Hon har också skrivit en bok Nya Hornsberg-ett stadsbyggnadsprojekt på västra Kungsholmen,  som du kan köpa för 169 kr.

_G5Q9747_10Mb

Charlotte kommer att visa oss runt i området och kan berätta vad som hänt från idén om att utforma en ny innerstadsmiljö till de färdigbyggda kvarteren vi får gå runt i.

Rundvandringen startar klockan 17 på Lindhagensgatan 100 (buss 50 från Fridhemsplan) och tar 1 ½ timma. Efteråt går vi på restaurang Stranden, Hornsbergs strand 101.

Hornsberg-omslag

Vill du vara med på detta evenemang så skicka en anmälan till anmalan@cingstockholm.se senast den 3 september. Skriv också i din anmälan namn och årskurs och om du vill följa med till restaurangen efteråt.

Välkomna med er anmälan!

//Styrelsen Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning

P.S. Naturligvis är även icke fullt så seniora medlemmar av Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning välkomna på detta arrangemang. D.S.