Den 21 november är det dags för årsmöte i CINGs lokalavdelning Stockholm och då behövs det väljas en ny styrelse. Är du intresserad av att vara med och leda denna snart 100-åriga föreningen, eller hjälpa till med någon annan funktionärspost (valberedning, revisor) så kontakta valberedningen snarast.

Valberedningen är

Dan Fahrman, E84, dan@fahrman.se
Lars Rinde, IT08, lars@rinde.net