2017 är det 100 år sedan Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning grundades.

Vi firar det med stort kalas i Stadshuset den 13 maj 2017.

stadshuset

Läs mer på www.cing100.se