I samband med spexkalaset 161112 i Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet kommer Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning ha årsmöte.

Här finner du möteshandlingarna.

Välkommen!

Årsmötesagenda
Valnämndens förslag
Verksamhetsberättelse för 2015
Revisonsberättelse för 2015
Årsmötesprotokoll för 2015