Under novembers Senior-Emil/ia fick vi tillfälle att lyssna till vår jubileumsgeneral Klara Midander KF 04, som gjorde en givande och livfull presentation av arbetet med föreningens 100-årsjubileum som äger rum den 13 maj 2017. Alla blev mycket engagerade och många muntra synpunkter belystes i olika vinklar.