Varmt välkomna på Chalmersska Ingenjörsföreningens årsmöte 2017 den 25 november på Odd Fellow. I samband med spexkalaset, medan vi väntar på att spexet ska anlända passar vi på dvs. runt kl 21.30. För att vara riktigt bra förberedd har du här möjlighet att läsa på stämmohandlingarna. Mycket nöje!

Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesagenda 2017

Revisionsberättelse 2016

Valnämndens förslag till 2018

Årsmötesprotokoll 2016

Balans- och resultaträkning 2016