Den 15/5 , kl 16-17:30 står ännu ett studiebesök på schemat. Det är Centrum för näringslivshistoria som ger ett föredrag och rundtur på tema innovation med inslag av handel. Efter studiebesöket går de som är intresserade vidare till middag.

Centrum För Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48, 167 33 Bromma [Karta]

Anmälan görs här