IMG_1070

Från vänster till höger:

Klubbmästare Erik Björnhage A04
Vice ordförande Anders Långström  V74
Arbetsmarknadssekreterare Sven Thurban Cederlöf F01
Jubileumsgeneral Klara Midander KF04
Kassör Bertil Nilsson M75
Ordförande Magnus Berger F02