Klubbmästare Erik Björnhage A04
Vice ordförande Anders Långström V74
Ordförande Therese Ericsson Dr I16
Klubbmästare Isabel Azcarate I17
Sekreterare Klara Midander KF04
Kassör Bertil Nilsson M75
Intendent Magnus Berger F02